Mantran som vi använder under ett pass:

 

Sat nam  = jag är sann   Om du vill använder du mantrat under passet, sat på inandning och nam på utandning.

Vi avslutar passet med sat nam.

Ong na mo guru dev namo = jag öppnar mig för min inre visdom. Inleder passet